Hệ thống báo cháy thông minh FireSmart

Dự án lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà nghỉ cao tầng

Dự án lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà nghỉ cao tầng post image

Điểm 9 Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, công trình khách sạn, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Mặc dù, cơ sở đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn PCCC theo quy định cũ, tuy nhiên trong quá trình hoạt động, cơ sở phải tổ chức thực hiện và duy trì việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Phụ lục III nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng. Trong đó, nhà nghỉ cũng nằm trong danh mục những cơ sở này. Đồng thời nhà nghỉ cũng thuộc vào danh mục thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy được quy định tại phụ lục I của nghị định 79/2014/NĐ-CP và là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (đối với nhà nghỉ có chiều cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5000 m3 trở lên). Cụ thể cần tuân thủ các quy định PCCC khi hoạt động kinh doanh:
Đối với nhà nghỉ có chiều cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích 5000m3 trở lên nhưng không quá 9 tầng hoặc cao không quá 25m. Tại quy định khoản 1 điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP:

Phải có quy định, nội quy, biển báo, biến cấm, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động phù hợp nhà nghỉ.
Có quy định và phân công chức tránh, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong nhà nghỉ
Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt cần đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
Quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện kinh doanh của nhà nghỉ
Được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định trên
Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện cứu người đáp ứng tính chất và đặc điểm của nhà nghỉ và đảm bảo về số lượng, chất lượng và phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC theo quy định Bộ Công an.
Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Đối với nhà nghỉ có chiều cao dưới 5 tầng hoặc có khối tích dưới 5000m3. Quy định tại khoản 2 điều 7 của nghị định:
Bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của nhà nghỉ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với nhà nghỉ có 9 tầng trở lên hoặc cao hơn 25m. Đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định trên còn cần đảm bảo các điều kiện như:
Kết cấu xây dựng của nhà phải có giới hạn chịu lửa phù hợp với tính chất sử dụng, chiều cao cảu tòa nhà đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC
Tường vách ngăn và trần treo của đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn, các phòng công cộng tập trung đông người không sử dụng vật liệu trang trí nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt dễ cháy.

Một số vấn đề bất cập tiềm ẩn trong thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ và khu du lịch:
Thứ nhất: Một số nhà nghỉ, khách sản hay khu du lịch được xây dựng chưa đảm bảo các yêu cầu cần thiết về công tác PCCC, khoảng cách an toàn chống cháy lan và lối thoát nạn khi xảy ra cháy chưa đáp ứng yêu cầu.
Thứ hai: Tại một số nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch đường cho xe chữa cháy không thể tiếp cận khi có sự cố cháy xảy ra, khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn gây thiệt hại
Thứ ba: Để tăng tính thẩm mỹ cho không gian nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch thường sử dụng các vật liệu dễ cháy như tranh, tre, nứa, lá tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn.
Thứ tư: Vị trí nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch nằm cách xa đơn vị lực lượng PCCC nhưng chưa đầu tư đầy đủ và đúng mức cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ.
Thứ năm: Người đứng đầu chưa nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm với công tác PCCC, chưa có giải pháp quản lý chặt chẽ những tác nhân có thể gây cháy.

Để đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch cần thực hiện các vấn đề sau:

Thực hiện đầy đủ, đúng với các văn bản pháp luật, quy định về luật PCCC đối với khách sạn, nha nghỉ và khu du lịch, kịp thời khác phục những sơ hở thiếu sót trong thực hiện công tác PCCC
Các công trình mới được xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa cần phảỉ được thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhằm tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn PCCC, lắp đặt hệ thống PCCC, hệ thống điện đúng quy định an toàn và các hệ thống điện riêng phục vụ cho đền thoát nạn, đèn sự cố và hệ thống thiết bị PCCC
Khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà nghỉ, khách sản, khu du lịch nên cân nhắc sử dụng các vật liệu dễ cháy trong thiết kế trang trí, cần có các biện pháp tăng mức chịu lửa cho các vật liệu dễ cháy.
Bố trí hệ thống thoát nạn đúng theo tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước
Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, phương tiện cứu hộ thoát nạn khi xảy ra cháy và chú ý đáp ứng nguồn nước tại chỗ có thể phục vụ chữa cháy.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Bài viết liên quan